Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Preguntes freqüents

Preguntes Freqüents

Quines dades personals em demana en el procés de registre?

La plataforma Decidim té un contracte social associat on totes les organitzacions el subscriuen. Un dels eixos del contracte social és el de Confidencialitat de les dades. Per això, “Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi més enllà de l’estrictament necessari per a la gestió del registre d’usuaris o millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.”

Així doncs, les dades personals que es necessita per participar a la plataforma són:

  • Nom
  • Àlies
  • Correu electrònic
  • Contrasenya