Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">
Ajuda

Durant el procés de creació d’una norma, hi ha dos moments en què pots participar:

En les consultes públiques: el Govern, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió.

En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer-ho.

Un cop ja hi ha un esborrany de norma: quan el Govern ja ha redactat un primer text, l’obre a la ciutadania per millorar-ne el redactat i el contingut.

En aquesta part del procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.

Tanca l'ajuda

Participacions destacades

PROVA VTV: Consulta prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca i innovació i de tots els actors implicats en el sector de l’espai català per conèixer les necessitats d’impuls d’aquest sector i definir adequadament les funcions de la nova Agencia Catalana de l’Espai.

Així, els aspectes sobre els quals es proposa fer la consulta són:

 • Ha de ser prioritari impulsar el sector de l’espai a Catalunya?
 • Quins elements de foment, suport i incentivació del sector de l’espai s’han d’establir? 
 • És convenient d’impulsar la creació de l’Agència Espacial de Catalunya?
 • Quines haurien de ser les principals fu
 • ...
PROVA VTV: Consulta prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya Més informació

Protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

La iniciativa pretén regular, en un únic text, el règim legal que reguli de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores) i que es produeixin tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives Més informació

97 participacions tancades No hi ha participacions actives o pròximes

Carregant...

Consulta Gerard Campos

Amb aquesta iniciativa es vol donar compliment a l’objectiu 1.1 del Pla de Govern de la XIV legislat...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/0023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Consulta pública prèvia Rosa Oliveras

La iniciativa pretén regular, en un únic text, el règim legal que reguli de forma integral les mesur...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Octavi Pla - Protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

La iniciativa vol regular la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·líci...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Consulta-Protecció persones que alertin infraccions administratives

La iniciativa pretén regular el règim legal que reguli de forma integral les mesures necessàries per...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Gerard

ffffffffffff

 • Dates
 • Data d'inici
  27/10/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

La iniciativa pretén regular, en un únic text, el règim legal que reguli de forma integral les mesur...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  27/10/2023
Consulta pública Antonia Espinar Lesmes

Atès que segueixen existint especificitats dels territoris de muntanya que generen problemàtiques so...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Consulta pública prèvia Tania Martín

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potenci...

#Normativa Muntanya Iniciativa
 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
Consulta pública prèvia ElenaM

La iniciativa pretén regular, en un únic text, el règim legal que reguli de forma integral les mesur...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/11/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  26/10/2023
 • Dates
 • Data d'inici
  31/05/2023
 • Data de finalització
  30/09/2023
 • Creat el
  31/05/2023
Prova categorització futures consultes
 • Dates
 • Data d'inici
  02/01/2019
 • Data de finalització
  01/03/2022
 • Creat el
  10/12/2018
PROVA VTV: Consulta prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca ...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/05/2021
 • Data de finalització
  04/07/2021
 • Creat el
  09/04/2021
Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers
 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2021
 • Data de finalització
  14/03/2021
 • Creat el
  27/07/2017
CONSULTA PREVIA EXEMPLE FORMACIONS

Posar un text breu. Per defecte, el text surt amb un cos de lletra superior

 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2020
 • Data de finalització
  31/01/2021
 • Creat el
  26/02/2020
Consulta pública prèvia sobre les pastisseries catalanes

Equiparar la pastisseria catalana a altres europees d'alta qualitat i donar-la a conèixer arreu del ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  31/07/2020
 • Creat el
  28/02/2020

urbanització del territori

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  09/07/2020
 • Creat el
  28/02/2020

Es tracta d'una prova per a saber fer les consultes públiques prèvies al canal participa.

 • Dates
 • Data d'inici
  08/03/2020
 • Data de finalització
  08/06/2020
 • Creat el
  28/02/2020
CONSULTA PRÈVIA DECRET DE CREACIÓ DEL CONSELL D'ACTIVITATS CINEGÈTIQUES DE CATALUNYA I DELS CONSELLS TERRITORIALS D'ACTIVITATS CINEGÈTIQUES

Decret de creació del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels consells territorials d'...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/03/2020
 • Data de finalització
  01/06/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta Pública Prèvia Instal'lacions de Línies Elèctriques

es sotmet a consulta prèvia sobre l'estat de les línies elèctriques de 25 kV de les poblacions de f...

#linieselèctriques
 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  01/06/2020
 • Creat el
  28/02/2020

cccrr ereedff trtreeeed lllllleeeeeeeeeeeeeeelllllls

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  31/05/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia sobre pesca continental
 • Dates
 • Data d'inici
  03/03/2020
 • Data de finalització
  29/05/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia prova Judith

Consulta pública prèvia prova Judith del dia 28/02/2020 a la EAPC

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  28/05/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia Xavier
 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  28/05/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia Arxiu Idescat

Descripció curta però entenedora

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  15/05/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia cranc blau

Limitació de la reproducció de crancs al delta de l'Ebre.

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  30/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia Sara d'ara
 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  30/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia sobre l'estratègia d'acció exterior

El Govern vol desenvolupar una estratègia de les polítiques públiques en matèria d'acció exterior.

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  30/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta prèvia Tania

Consulta pública prèvia Tania amb una mica de informació

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  28/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Protecció del patrimoni arquitectònic

Amb la consulta es vol conèixer l'opinió de la ciutadania respecte la situació actual i les mesures ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  28/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia prova Emma

Consulta pública prèvia prova Emma del dia 28 de febrer de 2020 a la EAPC

 • Dates
 • Data d'inici
  02/03/2020
 • Data de finalització
  06/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020

lorem ipsum prova febrer 28lorem ipsum prova febrer 28lorem ipsum prova febrer 28lorem ipsum prova f...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2020
 • Data de finalització
  05/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia sobre la regulació del patrimoni cultural català

Es consulta les formes per millorar la regulació sobre el patrimoni cultural.

 • Dates
 • Data d'inici
  02/03/2020
 • Data de finalització
  03/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prèvia Cultura

Descripció mínima del procés

#museus
 • Dates
 • Data d'inici
  02/03/2020
 • Data de finalització
  02/04/2020
 • Creat el
  28/02/2020
Consulta pública prova RAQUEL

dfsldkfjads falkd jalkdj fasldkjf asñldkj fñadsfjk

 • Dates
 • Data d'inici
  03/07/2019
 • Data de finalització
  03/10/2019
 • Creat el
  03/07/2019
Consulta pública prova LAIA

Descripció de la consulta pública prèvia

 • Dates
 • Data d'inici
  03/07/2019
 • Data de finalització
  03/10/2019
 • Creat el
  03/07/2019
Reglament sobre Etiquetes ecològiques

L'objectiu és la millora de la gestió actual del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i reduc...

#ecoetiquetes
 • Dates
 • Data d'inici
  01/01/2019
 • Data de finalització
  30/04/2019
 • Creat el
  19/02/2019

L’objectiu de la iniciativa que es proposa és reordenar i unificar el marc normatiu de les loteries ...

#serveisfuneraris
 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
Reglament Serveis Funeraris

L’objectiu de la iniciativa que es proposa és reordenar i unificar el marc normatiu de les loteries ...

#serveisfuneraris
 • Dates
 • Data d'inici
  19/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
Reglament serveis funeraris
 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
Reglament sobre serveis funeraris

L'objectiu de la iniciativa que es proposa es la regularització dels serveis funeraris

#serveis funeraris
 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
SERVEIS FUNERARIS
 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019

L'objectiu de la iniciativa que es proposa és....

 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
Reglament sobre serveis funeraris

Saber que abans de morir has d'haver ben sopat i passat una bona estona gaudint de tot el que t'agra...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/02/2019
 • Data de finalització
  29/03/2019
 • Creat el
  19/02/2019
Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

L'objecte d'aquesta normativa és impulsar una política pública de memòria històrica per harmonitzar ...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/11/2018
 • Data de finalització
  09/12/2018
 • Creat el
  06/11/2018
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte pel qual es modifica el Decret 40/2014 de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes

L’objectiu de la modificació és enfortir les mesures de bioseguretat que regula l’actual decret 40/2...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/11/2018
 • Data de finalització
  07/12/2018
 • Creat el
  02/11/2018
Regulació ensenyaments no reglats de música i dansa

La consulta prèvia vol donar a conèixer la voluntat d‘actualitzar la regulació de l’oferta formativa...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/11/2018
 • Data de finalització
  07/12/2018
 • Creat el
  08/11/2018
Nou Reglament de les loteries de la Generalitat

L’objectiu de la iniciativa que es proposa és reordenar i unificar el marc normatiu de les loteries ...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/11/2018
 • Data de finalització
  06/12/2018
 • Creat el
  02/11/2018
Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania

L’objectiu del decret és donar compliment al que estableix disposició final primera de la llei 14/20...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/11/2018
 • Data de finalització
  04/12/2018
 • Creat el
  13/11/2018
Modificació del Decret admissió a centres

La consulta prèvia vol donar a conèixer la voluntat de modificar el procés de preinscripció i matríc...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/10/2018
 • Data de finalització
  14/11/2018
 • Creat el
  31/10/2018
Qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

L'objecte d'aquesta normativa es regular la qualificació professional dels auxiliars d'atenció a la ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/10/2018
 • Data de finalització
  02/11/2018
 • Creat el
  04/10/2018
Consulta pública prèvia a l’Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars

El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’Avantprojecte de llei d...

#participaMediacio
 • Dates
 • Data d'inici
  11/10/2018
 • Data de finalització
  31/10/2018
 • Creat el
  11/10/2018
 • Dates
 • Data d'inici
  26/09/2018
 • Data de finalització
  18/10/2018
 • Creat el
  25/09/2018
Consulta sobre fundacions

un paràgraf sobre de què tracta de la consulta

 • Dates
 • Data d'inici
  12/10/2018
 • Data de finalització
  14/10/2018
 • Creat el
  11/10/2018

La iniciativa determina els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d'ac...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/09/2018
 • Data de finalització
  12/10/2018
 • Creat el
  27/09/2018
Consulta pública prèvia sobre el decret de composició i funcionament intern dels òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat

El projecte de decret haurà de preveure en primer lloc la creació de la Comissió Territorial d'Urban...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/09/2018
 • Data de finalització
  07/10/2018
 • Creat el
  17/07/2018

Catalunya ha estat des de sempre un país que, en el camp alimentari, s’ha caracteritzat per tenir un...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/09/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  31/08/2018
 • Dates
 • Data d'inici
  03/09/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  31/08/2018

A Catalunya, l’activitat piscícola està avui dissenyada legislativament principalment com una activi...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/09/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  31/08/2018
Consulta pública prèvia de l'ordre sobre normalització dels instruments de planejament urbanístic

La norma tindrà per finalitat establir l’estàndard de codificació sintètica i de representació gràfi...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  19/07/2018
Consulta sobre la modificació del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Els productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus producte...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/09/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  31/08/2018

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries (OIA) són aquelles constituïdes per organitza...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/09/2018
 • Data de finalització
  30/09/2018
 • Creat el
  31/08/2018
Avantprojecte modificació Llei 16/2015, Simplificació administrativa i impuls activitat econòmica

En consonància amb els principis i criteris establerts per la llei 16/2015, de simplificació adminis...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/07/2018
 • Data de finalització
  21/09/2018
 • Creat el
  06/07/2018
Consulta pública prèvia relativa a la modificació de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

La iniciativa pretén modificar alguns dels elements essencials del tribut per tal de dotar a la regu...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/08/2018
 • Data de finalització
  10/09/2018
 • Creat el
  02/08/2018
Consulta pública prèvia relativa a la modificació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

La iniciativa té per objecte la modificació d'alguns elements de l’impost sobre les emissions de diò...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2018
 • Data de finalització
  17/08/2018
 • Creat el
  12/07/2018
Consulta pública prèvia relativa al decret dels equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya

Actualment la xarxa d’equipaments cívics està composada per 172 equipaments cívics, entre els que hi...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/07/2018
 • Data de finalització
  12/08/2018
 • Creat el
  11/07/2018
Consulta pública prèvia decret subhastes Agència Tributària de Catalunya

El Projecte de Decret ha d’establir l’eina tecnològica per a la celebració de subhastes electrònique...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/07/2018
 • Data de finalització
  10/08/2018
 • Creat el
  09/07/2018
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte Òmnia

Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la par...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2017
 • Data de finalització
  29/11/2017
 • Creat el
  24/05/2018
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)

Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CE...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2017
 • Data de finalització
  29/11/2017
 • Creat el
  24/05/2018
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de joc

Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als sal...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/10/2017
 • Data de finalització
  19/11/2017
 • Creat el
  24/05/2018
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socials

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts soci...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/10/2017
 • Data de finalització
  09/11/2017
 • Creat el
  24/05/2018
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  30/09/2017
 • Creat el
  07/07/2017
Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  30/09/2017
 • Creat el
  17/07/2017

Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  30/09/2017
 • Creat el
  20/07/2017
Consulta pública sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents Rurals

Consulta pública sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents Rurals

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  28/09/2017
 • Creat el
  08/09/2017
Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTIC

Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTIC

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  22/09/2017
 • Creat el
  23/08/2017
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  07/09/2017
 • Creat el
  03/08/2017
Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitari

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equit...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/08/2017
 • Data de finalització
  21/08/2017
 • Creat el
  17/07/2017
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatges

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referènc...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  21/08/2017
 • Creat el
  18/04/2017
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Ha...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  31/07/2017
 • Creat el
  22/06/2017
Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  29/07/2017
 • Creat el
  14/07/2017
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals 

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  28/07/2017
 • Creat el
  13/07/2017
Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública

Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades ...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  15/07/2017
 • Creat el
  30/06/2017
Consulta prèvia sobre l'elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

Consulta prèvia sobre l'elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de...

#fertilitzaciosolurba
 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2017
 • Data de finalització
  13/07/2017
 • Creat el
  04/07/2017
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  11/05/2017
 • Creat el
  27/04/2017
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fund...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  04/05/2017
 • Creat el
  19/04/2017
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  02/05/2017
 • Creat el
  18/04/2017
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  02/05/2017
 • Creat el
  18/04/2017
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la  Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  26/03/2017
 • Creat el
  27/02/2017
Consulta prèvia a l'elaboració i redacció del Projecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  28/02/2017
 • Creat el
  27/01/2017
Consulta pública decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre

Consulta pública decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  24/02/2017
 • Creat el
  03/02/2017
Consulta prèvia a l'elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar

Consulta prèvia a l'elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  13/02/2017
 • Creat el
  23/01/2017
Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les persones

Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les persones

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  27/12/2016
 • Creat el
  02/12/2016