" class="part-icon-bars">
Ajuda

Durant el procés de creació d’una norma, hi ha dos moments en què pots participar:

En les consultes públiques: el Govern, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió.

En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer-ho.

Un cop ja hi ha un esborrany de norma: quan el Govern ja ha redactat un primer text, l’obre a la ciutadania per millorar-ne el redactat i el contingut.

En aquesta part del procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.

Tanca l'ajuda

Participacions destacades

PROVA VTV: Consulta prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca i innovació i de tots els actors implicats en el sector de l’espai català per conèixer les necessitats d’impuls d’aquest sector i definir adequadament les funcions de la nova Agencia Catalana de l’Espai.

Així, els aspectes sobre els quals es proposa fer la consulta són:

 • Ha de ser prioritari impulsar el sector de l’espai a Catalunya?
 • Quins elements de foment, suport i incentivació del sector de l’espai s’han d’establir? 
 • És convenient d’impulsar la creació de l’Agència Espacial de Catalunya?
 • Quines haurien de ser les principals fu
 • ...
PROVA VTV: Consulta prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya Més informació

1 participació oberta Veure Tancades  (87) Totes  (88)

Carregant...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/05/2023
 • Data de finalització
  30/09/2023
 • Creat el
  31/05/2023