" class="part-icon-bars">

Avís legal

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del portal Participa gencat, incloent els continguts i els serveis que es posen a disposició de les persones usuàries d’acord amb l’avís legal següent.