Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Actuar com a òrgan consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge

Funcions:

Informar sobre els plans d'habitatge elaborats per la Generalitat, i fer les propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge.

Estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge, i la implantació de polítiques públiques, assessorant l’Administració de la Generalitat en la presa de mesures en aquesta matèria.

Normativa:

LLEI 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge.

DECRET 103/2002, de 19 de març, pel qual es determina la seva composició.

Article 9 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Departament d'adscripció: Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8504

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CBPFcYtRqP/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CBPFcYtRqP/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>