" class="part-icon-bars">

Prova 2019 Procés de Processos

Aprofundir en el coneixement de l'aplicació participa

Fase 1 de 2
Introducció 14/01/2019 - 15/01/2019
Veure les fases

589 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

20/10/2022 13:29  
La cooperació al desenvolupament hauria de reflexionar sobre quin és el seu paper: anar tapant forats, o canviar la política publica i fer canvis reals. La cooperació pot ser una eina més del colonialisme ja que manté vincles de dependència.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-10-79086
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/ParticipaForEver/f/2374/proposals/79086/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/ParticipaForEver/f/2374/proposals/79086/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots