Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Fase 2 de 2
Retorn 05/11/2018 - 03/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objecte d'aquesta normativa es regular la qualificació professional dels auxiliars d'atenció a la dependència i facilitar que les persones amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017, però sense titulació o certificació oficial puguin habilitar-se.

Objectiu de la consulta:

Es demana l’opinió de la ciutadania, per tal que les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta normativa puguin opinar i fer aportacions, tenint en compte els criteris establerts per la Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015.

Aquesta resolució comporta aprovar una nova normativa que substituirà la vigent l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.


Preguntes per a orientar les aportacions:

  • L’ordre preveu fixar, que les persones amb experiència laboral en serveis d’atenció a persones dependents però que no disposin de titulació oficial, puguin sol·licitar l’habilitació professional per seguir treballant, considera que és suficient el termini de 12 mesos per a què aquestes persones sol·licitin l’habilitació professional?
  • Tenint en compte que la Resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials estableix que una persona amb el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials pot treballar en serveis d’atenció domiciliària, considera correcte que una persona que tingui el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili pugui treballar en serveis residencials i diürns?
  • Considera que és correcte que les persones que han passat processos de reconeixement de l’experiència laboral organitzats per la Generalitat i vàlids només per treballar a Catalunya, puguin sol·licitar i obtenir l’habilitació professional que els possibiliti treballar en d’altres comunitats autònomes?


Documentació addicional:

-     Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015.

-     Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

Qui hi participa La consulta és oberta a tots els ciutadans, però en especial als professionals auxiliars d'atenció a la dependència i entitats i empreses del sector.
Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Octubre de 2018
Data de finalització 02 de Novembre de 2018
Referència: II-PART-2018-10-157

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/QUALIFICACIOPROFESSIONAL/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/QUALIFICACIOPROFESSIONAL/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.