Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTIC

Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTIC

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTIC

Objecte de la consulta

La Direcció General de Societat Digital té la intenció de promoure una reforma important de la regulació general de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). La iniciativa comportaria la derogació del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’ACTIC, que quedaria substituït per un nou decret.

Amb aquesta iniciativa es pretén solucionar les necessitats següents:

 1. Replantejar l’estructura general de competències i nivells i agilitar el procediment per modificar-la, de manera que no calgui modificar el decret regulador, sinó que es pugui fer mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent, sistema que ja preveu el vigent Decret 89/2009 per a l’actualització dels continguts que desenvolupen aquesta estructura general (llistes d’indicadors i de coneixements, procediments i actituds). Cal tenir en compte que l’ordre és una norma de rang inferior al de decret –els decrets els aprova el Govern– que s’aprova mitjançant un procediment més senzill.
 2. A aquest efecte, el nou decret obviaria especificar les competències que s’avaluen, la correspondència d’aquestes amb els diversos nivells i, per descomptat, els continguts que les desenvolupen.
 3. Suprimir el mínim d’edat de 16 anys per obtenir el certificat de l’ACTIC, cosa que entra en contradicció amb la possibilitat d’obtenir la titulació de graduat en ESO sense haver complert aquesta edat.
 4. Simplificar el procediment de reconeixement de centre col·laborador de l’ACTIC, substituint la figura de de l’autorització per la de la declaració responsable.
 5. Revisar la composició dels òrgans de l’ACTIC, per racionalitzar-la i actualitzar-la.
 6. Omplir buits normatius, suprimir ambigüitats i reiteracions, i, en general, simplificar el text i millorar-ne la claredat i la coherència, recollint l’experiència d’aquests anys d’aplicació del Decret 89/2009.

Amb la nova norma es persegueixen els objectius següents:

 1. Afavorir la racionalització i la simplificació administratives.
 2. Posar al dia el model d’acreditació i permetre que aquesta actualització sigui contínua i àgil, per poder respondre adequadament a l’evolució de les TIC i dels marcs de referència internacionals relatius a les competències digitals.
 3. Adaptar-se a les necessitats socials

La possible alternativa reguladora seria simplement derogar el decret vigent, cosa que significaria suprimir l’ACTIC com a sistema d’acreditació de competències, ja que els certificats de l’ACTIC, pel seu caràcter oficial, han d’estar regulats per una disposició de caràcter general. Suprimir l’ACTIC comportaria renunciar a un estàndard de certificació basat en l’avaluació per competències i de caràcter general i transversal, és a dir no vinculat a cap professió, com són, salvant les distàncies, els certificats de capacitació en llengües.

D’altra banda, la Direcció General de Societat Digital considera que dictar un decret que es limiti a modificar l’existent és tècnicament una mala solució des del punt de vista de la simplificació i la claredat normatives, perquè es pretén fer una revisió a fons de tot el text.

Com que es tracta d’un àmbit d’actuació regulat per un decret, no es poden satisfer les necessitats exposades per una altra via que no sigui modificar la regulació vigent, via que passa per necessàriament per dictar una altra norma reguladora.


Textos per consultar

 • Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’ACTIC
 • Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009  

 • Mitjans de participació

  Podeu participar en la consulta aportant els vostres comentaris. Per fer-ho, us heu de donar d'alta prèviament com a usuaris clicant a "Comentar", després de registrar-vos clicant l’opció “Registra’t".

  Propostes Veure tots (3)

  No al nou decret!
  Visca el decret 89/2009, no s'ha de tant sols modificar. No es toca
  No a la derrogació de la llei 89/2009
  Salvemos el ACTIC
  Estic totalment en contra de derrogar la llei ja que això comporta que la acreditació ACTIC ja no...
  Veure tots (3)
  Departament Presidència
  Disposa de retorn No
  Data de finalització 22 de Setembre de 2017
  Referència: II-PART-2017-08-96

  Compartir l'enllaç:

  Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

  <script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/decret-regulador-actic/embed.js"></script>
  <noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/decret-regulador-actic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

  Estadístiques

  1

  Participants

  3

  Propostes