Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte pel qual es modifica el Decret 40/2014 de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes

Explotacions ramaderes

Fase 1 de 1
Participació 07/11/2018 - 07/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la modificació és enfortir les mesures de bioseguretat que regula l’actual decret 40/2014 per tal de prevenir l’entrada de malaties que poden tenir un gran impacte en el sector ramader.


Les modificacions que es pretenen introduir en el Decret han de servir per afavorir el creixement ordenat de les explotacions ramaderes i reduir els riscos relacionats amb la sanitat animal i amb l’impacte mediambiental.

Objectius de la iniciativa

  1. Afavorir el creixement ordenat de les explotacions ramaderes i reduir els riscos relacionats amb la sanitat animal i amb l’impacte mediambiental d’aquestes.
  2. Millorar el tractament de les dejeccions ramaderes per part dels titulars de les explotacions.
  3. Garantir la coherència entre la normativa catalana i la normativa estatal pel que fa a l’ordenació del sector porcí, a fi de prevenir dubtes interpretatius que afecten els ciutadans.

Aspectes que es volen regular

L’elaboració del projecte de decret suposa, entre d’altres:

  • Establir condicions específiques per a les explotacions en què el sistema de cria utilitzat és amb sortida a l’exterior o a l’aire lliure, en el cas del porcí o l’avicultura. En el cas del porcí, la normativa estatal estableix les condicions a complir en el cas de les explotacions porcines extensives i la modificació del decret 40/2014 les incorporarà a la normativa catalana. En el cas de l’avicultura i atenent al darrer cas d’influença aviar, s’ha cregut convenient establir mesures específiques per a les explotacions que crien a l’aire lliure amb la finalitat de protegir la sanitat animal de les explotacions avícoles catalanes.
  • Modificar la definició d’explotació extensiva: cal la modificació d’aquesta definició ja que la seva aplicació per part dels serveis veterinaris oficials a l’hora de classificar les explotacions dona lloc a diferents interpretacions.
  • Anar en consonància amb el projecte de decret de modificació del Decret 136/2009 pel que fa a les instal·lacions d’emmagatzematge de les dejeccions, no autoritzant per part de la Comissió de registre d’explotacions ramaderes la instal·lació de basses al lloc d’origen sense garantir el compliment de distàncies a explotacions ramaderes.
  • Establir una distància mínima de 100 metres a altres explotacions ramaderes independentment de l’espècie, sens perjudici de l’aplicació de distàncies específiques fixades en el decret vigent.
  • Establir l’adaptació del Decret 40/2014 als límits de capacitat en l’espècie porcina a la normativa estatal, com també als requisits en matèria de bioseguretat.

 

Normativa afectada

DECRET 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Novembre de 2018
Data de finalització 07 de Desembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-172

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/explotacionsramaderes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/explotacionsramaderes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.