Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Formació - Mòdul Reptes

Eina d'innovació social

Com podem utilitzar aquest mòdul?

 • Taller ciutadà per a buscar solucions.
 • Procés per a identificar reptes i problemàtiques de la ciutadania.
 • Espai d'innovació per a entitats.
 • Per a innovació econòmica (dirigit a empreses o al sector privat).

És una eina pensada per trobar solucions conjuntes a problemes complexos.


Exemple 1: taller de mobilitat i transport públic


Exemple 2

 1. Es presenta un àmbit problemàtic compartit: mediambient
 2. La ciutadania presenta propostes de reptes >>> COMPONENT PROPOSTES
 3. S'avaluen les propostes internament
 4. Les propostes esdevenen reptes concrets > >> COMPONENT REPTES
 5. S'analitzen els reptes i els problemes associats >>> COMPONENT PROBLEMES
 6. S'obre l'enquesta perquè la ciutadania presenti possibles solucions
 7. S'avaluen els resultats de l'enquesta i es concreten >>> COMPONENT SOLUCIONS
 8. Retorn: les solucions esdevenen projectes i accions concretes
Exemple 3


 1. Es presenten uns reptes ja definits internament >>> COMPONENT REPTES
 2. (Opcional) Els problemes també vénen definits >>> COMPONENT PROBLEMES
 3. S'obre un període perquè la gent respongui l'enquesta presentant solucions.
 4. Es concreten els resultats en solucions >>> COMPONENT SOLUCIONS


Altres propostes

Es pot utilitzar el component DEBATS per obrir espais de discussió sobre els reptes o les solucions.

Es pot utilitzar el component SEGUIMENT per mostrar l'evolució de la implementació de les solucions.