Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la  Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la   Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Des del 27 de febrer i fins al 26 de març convidem a la ciutadania i als diferents actors obligats per la Llei a fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat

L’objectiu de la consulta prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte aquells punts que permetin una millor elaboració del reglament.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert considera necessari desenvolupar reglamentàriament tres matèries incloses a la Llei, en concret:

- Les disposicions generals previstes (Títol I);

- Les obligacions de publicitat activa (Títol II);

- El dret d’accés a la informació pública (Títol III).

 

Per tot això, la consulta pública prèvia es fixa els objectius següents:

- Conèixer quins són els principals problemes d’aplicació de la LTAIB, en relació amb aquestes matèries, que convé desenvolupar reglamentàriament.  

- Identificar quins són els aspectes  d’aquestes matèries que, per la seva naturalesa o complexitat d’interpretació, es  considera necessari reglamentar.  

 

Debat obert

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat així com documentació d’interès (veure enllaços):

- Creieu que el reglament hauria de contribuir a delimitar els subjectes obligats per la Llei de Transparència?

- Aquesta norma facilitarà l’aplicació de la Llei de Transparència per part d’ens locals, entitats del sector públic, universitats públiques, i d’altres subjectes obligats diferents de l’Administració de la Generalitat?

- Quins aspectes de publicitat activa s’haurien de concretar amb aquesta iniciativa normativa?

- Hi ha algun element del dret d’accés la regulació del qual sigui prioritària?

 

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; governobert.exteriors@gencat.cat.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG) és una norma de gran abast, que fa aconsellable una primera reglamentació parcial.

Amb aquesta iniciativa es pretén apropar l’Administració a la ciutadania per tal de generar una relació de confiança, i treballar el reglament amb la col·laboració dels actors implicats.

Propostes Veure tots (6)

Un dels principals problemes en les administracions locals més petites en relació a la Llei...
A parer meu, reglament hauria de dissipar un dubte relacionats amb la transparència del correu...
En relació a la publicitat activa, considero imprescindible el regular un procediment que permeti...
Calen més recursos, ja sigui de personal, econòmics o formatius, per les administracions locals,...
Veure tots (6)
Departament Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposa de retorn No
Data de finalització 26 de Març de 2017
Referència: II-PART-2017-02-61

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-19-2014/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-19-2014/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

6

Propostes