Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia Tania Martín

#Normativa Muntanya Iniciativa Nova llei de muntanya

Fase 1 de 2
Introducció 01/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora. Interessa esbrinar si es comparteix la diagnosi sobre els territoris de muntanya, si es comparteixen els objectius i els instruments proposats i si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 1983.

Es proposa:

Situar, com a pal de paler de les polítiques de muntanya, el desenvolupament d’empreses i projectes econòmics, amb la creació de polítiques d’atracció que garanteixin més llocs detreball, ocupació tot l'any i una diversificació de l’economia.

Posar l’accent en l’atracció de capital humà, tant o més que en la fixació de població de la població existent.

Posar l’accent en la gestió, la innovació i la qualitat en la prestació de serveis més que en el propi equipament.

Situar, en un nivell estratègic, la necessitat d’ajustar les polítiques públiques a les especificitats dels territoris, és a dir, de tractar de manera diferent el que són realitats diferents.

Posar l’accent, a l’hora de minimitzar els inconvenients d’una posició territorial perifèrica, en la digitalització i, especialment, en la innovació logística, laboral i social que l’ha d’acompanyar per garantir els seus beneficis potencials. L’arribada de la fibra òptica és condició necessària però en absolut suficient.

Afegir, com objectiu estratègic, la promoció d’una nova governança i l’enfortiment dels instruments de participació, representativitat, concertació i corresponsabilitat del conjuntd’actors del territori. Afrontar els reptes del territori requereix, també, d’una nova manerade treballar.

Posar l’accent en la innovació, incloses les solucions basades en la natura, davant laimpossibilitat de gestionar, sota paradigmes d’altres temps, un territori tan extens i queproveeix de serveis ecosistèmics tan estratègics. En el segle XXI, produir natura pot ser un negoci i recuperar les funcions ecològiques perdudes perquè la natura actuï per ellamateixa pot ser l’alternativa més viable de gestió territorial en molts casos.

Afegir, com objectiu estratègic, l’adaptació als efectes del canvi climàtic i de la internacionalització i l’aprofitament de les oportunitats que obre la cooperació transfronterera
Departament Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Novembre de 2023
Data de finalització 30 de Novembre de 2023
Referència: II-PART-2023-10-320

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/lleimuntanyatm/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/lleimuntanyatm/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>