Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Regulació ensenyaments no reglats de música i dansa

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

Fase 1 de 2
Participació 08/11/2018 - 07/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta prèvia vol donar a conèixer la voluntat d‘actualitzar la regulació de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i de dansa per adaptar-la a l’evolució dels programes que s’imparteixen i fomentar-ne la qualitat.ObjeEs demana l’opinió de la ciutadania, per tal que les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta normativa puguin opinar i fer aportacions.

Es destaca la voluntat :

•         d’actualitzar la definició dels programes

•         de donar per acabat el període d’habilitacions del professorat

La proposta de decret comporta aprovar un nou decret que substituirà el vigent Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. 


Preguntes per a orientar les aportacions


  1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema?
  2. Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
  3. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat dels alumnes d’aquests ensenyaments i de les seves famílies, dels titulars de les escoles i dels professorat que els imparteix.
Departament Ensenyament
Disposa de retorn No
Data d'inici 08 de Novembre de 2018
Data de finalització 07 de Desembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-178

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/musicaidansa/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/musicaidansa/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.