Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el Reglament d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

Pesca en aigües continentals

Fase 2 de 2
Retorn 09/10/2018 - 10/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

A Catalunya, l’activitat piscícola està avui dissenyada legislativament principalment com una activitat de lleure, mentre que emergeix una altra necessitat, més social, que és la de la pesca sostenible i el control de les espècies exòtiques invasores. A més, el foment de les espècies autòctones està assolint un paper molt important.


La pesca és en un punt d’inflexió de trobada de camins: hi ha menys pescadors, cal més formació i un nou marc de gestió dels trams de pesca. Al mateix temps, cal mantenir la pesca social i d’oci com a activitat molt estesa al país.

L’ús ciutadà dels territoris rurals i de muntanya s’ha transformat, i ara els usuaris acostumen a ser principalment persones provinents de l’àmbit urbà, esportistes, excursionistes i d’altres de similars.


La legislació actual determina que la gestió de la pesca sigui fonamentalment pública, no reconeix pràcticament cap gestió a les societats de pescadors, ni a les administracions locals, ni als sectors afectats (turístic, per ex.) ni als usuaris del medi natural. La iniciativa que es planteja pretén regular la delegació i participació en aquesta gestió.


Objectius de la consulta


La iniciativa pretén incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació dels procediments d’atorgament de llicències, permisos i concessions en l’àmbit de la pesca en aigües continentals. També es vol potenciar la participació dels agents en la presa de decisions.


Es busca facilitar l’activitat pesquera a través d’una major simplificació administrativa i fomentar el seu exercici de forma compatible amb el manteniment del nivell de conservació dels recursos pesquers i amb un aprofitament ordenat i sostenible, aconseguint un equilibri entre les activitats al medi aquàtic i el foment de les espècies piscícoles autòctones.

 

El reglament de la Llei de pesca ha de ser un element que contribueixi a la gestió i l’aprofitament piscícola sostenibles, que tingui en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania, i que esdevingui un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament del territori rural. I tot això respectant i valoritzant l’activitat tradicional de la pesca, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.


Propostes


De forma orientativa es plantegen les preguntes següents:


Considera que s’han descrit adequadament els problemes existents?

Hi ha altres aspectes que haurien de ser abordats per l’Administració i que no estan contemplats?

Quins aspectes caldria millorar?

En el cas que practiqui la pesca, prefereix pescar amb mort o sense mort? Quins considera que són els millors trams de pesca i per què?


Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d’adreçar-vos prèviament en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d’usuari.

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Setembre de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-142

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/pesca/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/pesca/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.