Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per definir els criteris per planificar i ordenar el servei d’atenció sanitària continuada i urgent

Procés Participatiu per definir els criteris per planificar i ordenar el servei d’atenció sanitària continuada i urgent

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Servei Català de la Salut té la responsabilitat d’elaborar el Pla director d’urgències i atenció continuada, que servirà per millorar els serveis de la xarxa d’atenció urgent.

És per aquest motiu que s’ha engegat un procés de participació, que té l’objectiu de recollir aportacions i ajudar a enriquir els criteris o pautes que han de servir per planificar i ordenar en el territori el servei d’atenció urgent i continuada.

Els criteris s’han agrupat en dus categories; a continuació, en detallem alguns que previsiblement formaran part del Pla:

1. Criteris relacionats amb l’accessibilitat al sistema: entenem per accessibilitat ‘la qualitat del servei d’atenció sanitària i del dispositiu que permet que qualsevol persona pugui accedir-hi en el temps oportú per respondre a la necessitat que tingui. Per això, l’objectiu és que cada persona rebi l’atenció adequada a la necessitat real i en el lloc i el temps oportuns. Cal recordar que inclou l’accés a serveis presencials, l’atenció domiciliària i l’atenció telefònica. Dins d’aquest àmbit s’hi inclouen els paràmetres següents:

— La distància per rebre el servei sanitari.

— El temps per rebre el servei sanitari.

— La diversitat dels dispositius disponibles al territori (atenció telefònica, centres, serveis d’atenció domiciliaria).

— Les característiques geogràfiques.

— El grau d’eficiència de la xarxa de telecomunicacions disponible.

 

2. Criteris relacionats amb les característiques de la població i la demanda: aspectes que influeixen en la prestació dels serveis relacionats amb el patró de població i la necessitat sanitària. Hi trobem criteris com ara:

— L’estructura d’edat de la població de referència.

— El nivell socioeconòmic de la població de referència.

— Les malalties més freqüents en un territori.

— L’estacionalitat de la població de referència: variacions segons l’època de l’any.

 

En aquests dos grans blocs —accessibilitat al servei sanitari i característiques de la població i la demanda—, creus que hi manca algun altre criteri o pauta per definir la planificació dels serveis sanitaris? Ens podries dir quins i per què ho creus?

Documents relacionats

Propostes Veure tots (27)

El CAP de Castellbisbal compleix tots els criteris i necessitats en que es basará les obertures...
El CAP de Castellbisbal compleix tots el criteris i necessitats en que es basarà les obertures...
El Cap de Castellbisbal compleix gairebé tots els criteris en què es basarà les obertures dels...
A Castellbisbal es de prioritat l'obertura del CAP les 24 h, per molts motius:
-Grau alt...
Veure tots (27)
Departament Salut
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Novembre de 2016
Referència: II-PART-2016-10-41

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/planificar-ordenar-atencio-sanitaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/planificar-ordenar-atencio-sanitaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Participants

27

Propostes