Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Nou Reglament de les loteries de la Generalitat

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret d'un nou Reglament de les loteries de la Generalitat, organitzades i comercialitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Fase 1 de 2
Participació 06/11/2018 - 06/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la iniciativa que es proposa és reordenar i unificar el marc normatiu de les loteries de la Generalitat, en un text únic que reculli de manera clara i ben estructurada les diverses reglamentacions existents amb rang de decret, fet que suposa un pas més enllà de la línia endegada durant la darrera dècada a fi d’homogeneïtzar l’esmentat marc normatiu.


La iniciativa vol aconseguir:


●       Unificar i optimitzar la sistemàtica de l’actual marc jurídic de les loteries de la Generalitat.


●       Evitar la dispersió actual i facilitar al màxim a la ciutadania el coneixement i la consulta de tot allò referent a la regulació de les loteries de la Generalitat.


D’aquesta manera, es reforcen els principis de transparència i bona regulació.

Objectiu de la consulta


Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa d’elaborar un nou reglament de les loteries de la Generalitat, amb l’objectiu primordial de racionalitzar l’actual marc jurídic d’aquestes loteries per tal d’evitar la dispersió normativa i així simplificar la seva sistemàtica, facilitant-ne la comprensió a la ciutadania.


Es vol avançar cap a una solució normativa més oberta i integradora que permeti que en el futur es vagin recollint progressivament les reglamentacions de totes i cadascuna de les loteries de la Generalitat, en el moment en què aquestes es vagin sotmetent a revisió i actualització, i així donar compliment a la finalitat principal d’integració del marc jurídic de les loteries en un text únic.


La iniciativa sobre la qual es consulta, suposa un canvi en la sistemàtica que tenen alguns Decrets, com el Decret 313/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Trio, que s’adaptaria així a la nova sistemàtica més moderna i àgil que s’ha incorporat, per exemple, en el Decret 89/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid.


De manera que, per exemple, les qüestions d’operativa de la loteria Loto Ràpid (com seria l’homologació dels bitllets tant físics com electrònics) no es regulen en el Decret sinó que s’habilita que es faci en una Ordre. En canvi, per modificar l’operativa de la loteria Trio es fa necessari modificar el Decret, cosa que li resta agilitat i suposa un obstacle a la gestió àgil i comercial que es persegueix.


Seria un bon moment per unificar les sistemàtiques de les diferents regulacions de les loteries que han quedat obsoletes, com per exemple, el Trio o la Loto Express. La incorporació d’aquesta sistemàtica hauria de permetre actualitzar l’actual Decret i determinar en la iniciativa que se sotmet a consulta els sostres màxims i mínims dels preus dels bitllets o dels percentatges que es destinen a premis, corresponent a les respectives ordres la concreció d’aquests paràmetres dins dels límits fixats en un decret únic i integrador.


La mateixa dificultat s’aprecia en la configuració i desenvolupament de la xarxa comercial, que requereix d’una major flexibilitat.


Preguntes per a orientar les aportacions


Considereu que la normativa referent a les loteries de la Generalitat és accessible i prou entenedora?

Creieu que unificar tota la normativa referent a les loteries de la Generalitat en un únic Reglament facilitarà la seva comprensió? Si la resposta és negativa, com creieu que es podria millorar?

Considereu que una regulació més flexible de la xarxa comercial permetria la incorporació de nous agents i operadors?

Considereu que l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, com organisme gestor de les loteries de la Generalitat ha de disposar d’un marc normatiu més àgil i flexible?

Quina opinió li mereix l’actualització dels sostres màxim i mínim del preu dels bitllets de les loteries Loto Ràpid i Lotto express

Propostes Veure tots (1)

Trobo bona la proposta de la Generalitat per a regular en un sol marc jurídic totes les apostes i...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadanía en general; Associacions i organitzacions relacionades amb el joc i amb els consumidors
Departament Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Novembre de 2018
Data de finalització 06 de Desembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-173

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reglamentloteries/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reglamentloteries/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Propostes