Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socials

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socials

Fase 1 de 1
Retorn 18/10/2017 - 09/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socials 

Objectiu de la Consulta

Es demana l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text, per tal que les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, i en especial sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma que agiliti i faci més eficient la col·laboració de l’administració pública amb els agents privats en la prestació dels serveis socials a la ciutadania, de forma que es simplifiquin els procediments, però alhora que es garanteixi la lliure concurrència i publicitat, així com la continuïtat de la prestació dels serveis a les persones usuàries.

Període de consulta

18/10/2017 al 9/11/2017

Grups als quals s'dreça la consulta

La consulta és oberta a tots els ciutadans, tanmateix es demana expressament el pronunciament de les següents entitats:

 • Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
 • La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya.
 • La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials.
 • Federació d’entitats de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya (“Dincat”)
 • FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència
 • UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residencies
 • ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials.
 • ASADE Associació d’Empreses d’Ajuda a Domicili Estatal.
 • ACESAP, Associació Catalana d’Empreses de Serveis d’Atenció a la Persona
 • Unió General de Treballadors de Catalunya.
 • Comissions Obreres de Catalunya.

Preguntes per centrar les aportacions i ordenar el debat

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.- Com es considera que es pot garantir, en anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social, la prioritat a les entitats sense afany de lucre?

5.- Com es considera que es pot garantir la qualitat en la prestació del servei?

 

Les aportacions a la consulta pública, també es poden fer enviant el formulari que es publica a l'apartat d'informació relacionada a l'adreça següent: projdecret.concertsocials.tsf@gencat.cat (l'administrador ha d'indicar el correu al qual s'han de trametre les al·legacions/aportacions). Sens perjudici, que es puguin fer arribar per altres mitjans admesos en dret.

Els comentaris que es facin al debat complementen el tràmit de consulta pública. Per tal de participar us heu de donar d'alta com usuaris a "Comentar" o bé a "Registra't"

Qui hi participa Consulta oberta a tot els ciutadans
Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Octubre de 2017
Data de finalització 09 de Novembre de 2017
Referència: II-PART-2018-05-124

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/regulacio-concerts-socials/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/regulacio-concerts-socials/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.