Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell Consultiu de l'Assegurança Privada

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assessorar el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en matèria asseguradora.

Funcions:

-Formular, en el tràmit d'audiència previst per l'ordenament jurídic, i sense perjudici del dret que assisteix altres ens, al·legacions i propostes en relació amb els projectes de caràcter general i actuacions de foment i promoció que afectin el sector assegurador.

- Dur a terme els estudis i els informes encarregats pel seu president/a.

- Formular recomanacions generals o de caràcter particular.

- Impulsar la utilització de la llengua catalana en tot tipus d'activitat del sector assegurador.

Normativa:

Decret 101/2003, de l'1 d'abril, de creació dels consells consultius de l'assegurança i el mutualisme i de la mediació en assegurances privades.

Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del Consell Consultiu de l'Assegurança Privada, modificat pel Decret 151/2010, de 2 de novembre.


Grup promotor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Qui participa Entitats que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de les assegurances privades
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8534

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/LNknkuySFR/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/LNknkuySFR/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>