Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Taula Sectorial Agrària de l'Horta

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Interlocutor interprofessional del sector de l'Horta amb el DARP

Funcions:

Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector i l'Administració.

Informar el Departament i col·laborar-hi en totes les qüestions que facin referència al respectiu sector.

Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per aconseguir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l'activitat econòmica.

Estimular l'establiment d'acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre les diferents branques de la cadena agroalimentària que hi ha a cada taula.

Promoure i facilitar la transferència d'informació de dades referents a l'emmagatzematge, la qualitat i el tractament dels productes en les diferents fases del seu cicle productiu, els mecanismes de comercialització, l'evolució dels preus, l'origen i la destinació dels productes i altres qüestions d'interès general per al sector corresponent.

Col·laborar amb l'Administració en l'elaboració i l'execució de les mesures de millora, la reestructuració i la transferència tecnològica per al sector respectiu, aplegant esforços per a l'obtenció de productes de qualitat superior i més competitius.

Fomentar el consum amb la proposta de les accions de promoció que es creguin oportunes.

Considerar, analitzar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector.

Qualsevol altra funció que el Departament els encomani en benefici del sector respectiu i en el marc de la legislació vigent.

Normativa: 

DECRET 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries. (DOGC núm. 3277) 

DECRET 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6529)

Departament d'adscripció: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-12-8

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/TS-HORTA/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/TS-HORTA/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>