Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Estratègia Integral per a l'abordatge del Sensellarisme a Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Crear un marc d'actuació comú que defineixi les metodologies que cal emprar en l'atenció del col∙lectiu de persones sense llar, activant els recursos d'equipaments i serveis a cada territori.

Funcions:

L'anàlisi en profunditat de les diferents metodologies d'atenció existents, comparant les despeses associades amb el seu grau d'èxit.

La determinació dels perfils en què es recomanarà l'aplicació de cadascuna de les diferents metodologies.

La vinculació amb la resta de polítiques d'accés a l'habitatge i el manteniment d'aquest adreçades a la població en general, en especial amb les polítiques preventives.

La determinació de les necessitats de provisió d'habitatge social i de les fórmules més adients per ampliar‐ne la disponibilitat.

La definició de protocols de prevenció del Sensellarisme en els processos de desinstitucionalització.

La redefinició de les tipologies de recursos existents i l'actualització en la Cartera de Serveis Socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i incloent‐hi els dispositius assistencials de salut mental i d'addiccions.

La modelització de les actuacions d'acompanyament, tot tenint en compte el treball en xarxa entre les serveis socials públics, les entitats socials i la resta de serveis de protecció social (sanitaris, ocupacionals, de justícia, entre d'altres).

Les pautes per a la implementació i el seguiment, així com per evitar un possible efecte crida.

El reconeixement dels drets de les persones sense llar: protecció davant dels delictes d'odi i participació de les persones sense llar en la definició i el seguiment de les actuacions.

Un pla de formació dels professionals i l'establiment de canals que afavoreixin la generació i transmissió de coneixement a partir de l'experiència. Indicadors de seguiment que permetin valorar tant el procés com els resultats de les intervencions.

Normativa:

ACORD GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

Departament d'adscripció: Goverenació, Administracions Públiques i Habitatge

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8505

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/c4WVc0RmZF/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/c4WVc0RmZF/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>