Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell per a la Prevenció i la Gestió de Residus a Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan d'assessorament del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya i el mecanisme que possibilita la participació de la societat en el debat públic ambiental en matèria de residus.

Funcions:

 a) La deliberació intersectorial i la formulació de propostes d’actuació adreçades al Consell de Direcció de l’Agència, relacionades amb la prevenció, la reducció i la gestió dels residus.

b) L’elaboració d’informes sobre assumptes que siguin encomanats expressament pel Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en matèria de prevenció i gestió de residus.

c) La promoció de processos participatius en matèria de prevenció i gestió de residus.

Composició:

 1. Agència de Residus de Catalunya.
 2. Departament competent en matèria de política i planificació territorial, departament competent en matèria d’indústria, departament competent en matèria de comerç, departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia departament competent en matèria de medi natural, departament competent en matèria de polítiques ambientals, departament competent en matèria d’administració local, departament competent en matèria d’economia, departament competent en matèria de polítiques de salut pública i departament competent en matèria d’educació.
 3. Entitats locals, designades per la Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis.
 4. Àrea Metropolitana de Barcelona.
 5. Organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
 6. Organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
 7. Organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.
 8. Consell General de Cambres de Catalunya.
 9. Organitzacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
 10. Universitats, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 11. Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya.
 12. Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Residus Especials.
 13. Gremi de Recuperació de Catalunya.
 14. Entitats ambientals més representatives a Catalunya
 15. Experts en gestió de residus provinents d’administracions locals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l’Agència de Residus de Catalunya,
 16. Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta.

Normativa:

DECRET 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya

Departament d’adscripció: Agència de Residus de Catalunya, Departament Territori i Sosteniblitat

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-10-19

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/consell-residus/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/consell-residus/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>