Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Observatori de la Seguretat viària

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Impulsar les polítiques de seguretat viària que contribueixin a la reducció de la sinistralitat a la xarxa viària catalana i a protegir els drets de les víctimes dels sinistres viaris.

Funcions:

a) Recollida, explotació i anàlisi de dades, especialment de tipus estadístic, relacionades amb la seguretat viària. El tractament de les dades estadístiques ha de tenir en compte la perspectiva de gènere.

b) Col·laborar amb la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i amb la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària en el desenvolupament de les funcions que aquests òrgans tenen atribuïdes en l'àmbit de la millora de la seguretat viària. .

c) Proposar mesures per fomentar la millora de la seguretat viària de tota la ciutadania, atenent especialment els col·lectius més vulnerables, com vianants, ciclistes, motoristes i gent gran.

d) Estudiar i avaluar l'accidentalitat viària en l'àmbit urbà per tal de millorar la seguretat viària en els diferents municipis i demarcacions de Catalunya i impulsar l'elaboració dels plans locals de seguretat viària en el món local, des de la perspectiva de totes les variables que incideixen en la seguretat viària, com l'edat i el gènere.

e) Facilitar l'intercanvi de millors pràctiques sobre seguretat viària urbana, ja sigui a través de fòrums, debats o col·loquis, amb caràcter multidisciplinari i integrat per representants d'agents públics i privats que també tinguin competències en matèria de seguretat viària a Catalunya.

f) Participar en la realització de projectes de recerca en matèria de seguretat viària en col·laboració amb autoritats nacionals, europees i internacionals, així com amb altres centres de recerca públics i privats, i promoure la participació del Servei Català de Trànsit en esdeveniments internacionals.

g) Promoure la celebració a Catalunya de col·loquis, xerrades, seminaris, jornades, congressos i altres esdeveniments d'interès internacional relacionats amb el trànsit i la seguretat viària.

h) Aprofundir en la investigació dels accidents de trànsit en l'entorn laboral, en col·laboració amb el departament competent en matèria de prevenció de riscos laborals.

i) Proposar actuacions per promoure l'elaboració de plans de seguretat viària a les empreses.

Composició:

a) La presidència, que és exercida per la directora del Servei Català de Trànsit.

b) Dues vicepresidències, que són exercides pel director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que té la condició de vicepresident primer, i el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que té la condició de vicepresident segon.

c) Set vocals nats, d'entre els quals tres representants de les universitats catalanes o col·legis professionals, dos representants de les associacions de víctimes d'accidents de trànsit i dos representants de les entitats municipalistes, designats per la presidència de l'Observatori, a proposta d'aquestes entitats.

d) Cinc vocals designats per la presidència de l'Observatori, d'entre les persones que gaudeixin d'una reconeguda trajectòria en l'àmbit de la seguretat viària i la prevenció de la sinistralitat. També poden ser designades vocals les persones que representin institucions i administracions públiques amb competències sobre trànsit, seguretat viària i mobilitat. Una persona funcionària adscrita a la Subdirecció General de Seguretat Viària exerceix les funcions de secretaria de l'Observatori.

Normativa: Decret 165/2015, de 21 de juliol, pel qual es crea l'Observatori de la Seguretat

Departament d'adscripció: Interior

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8526

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/mZpn19VBDm/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/mZpn19VBDm/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>