Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia ElenaM

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 1 de 2
Introducció 01/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa pretén regular, en un únic text, el règim legal que reguli de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores) i que es produeixin tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

La proposta legal ha de contribuir a la transposició, desplegament i ampliació a Catalunya de la Directiva La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (la Directiva). Aquesta iniciativa s’emprèn en el marc de les polítiques d’integritat i la lluita contra la corrupció a Catalunya.

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials, sobre quin i com ha de ser el sistema integral de protecció de les persones alertadores d’irregularitats i conductes abusives, així com de les persones del seu entorn. En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

  • Quins són els principals riscos de represàlia i els seus efectes
  • Quines han de ser les principals mesures de protecció
  • Com garantir l’eficàcia de la tramitació de les denúncies
  • Quins han de ser els canals de denúncia i com cal regular-los
  • Com garantir l’eficàcia en l’aplicació del règim de protecció
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Novembre de 2023
Data de finalització 30 de Novembre de 2023
Referència: II-PART-2023-10-318

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/EML/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/EML/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>