Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la nova regulació de l’artesania alimentària a Catalunya

Artesania alimentària

Fase 2 de 2
Retorn 09/10/2018 - 10/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Catalunya ha estat des de sempre un país que, en el camp alimentari, s’ha caracteritzat per tenir una gran diversitat d’empreses, que han elaborat els seus productes amb unes característiques individualitzades molt arrelades en el hàbits de consum.


Aquesta producció artesana, que utilitza mètodes tradicionals d’elaboració basats en la pràctica del bon fer artesà, s’ha de conservar i promocionar des de l’Administració ja que degut al fenomen de la globalització cada vegada hi ha una major uniformitat en la producció d'aliments i cal adoptar mesures orientades a mantenir aquest patrimoni alimentari diferencial del nostre país.


Però a conseqüència de la sentència 298/2016, de 15 de novembre, s’accepta que la menció “artesà” i els seus derivats es puguin incloure en l’etiquetatge d’una empresa, encara que no estigui registrada com a empresa artesana alimentària.

Objectius de la iniciativa

  • Promoure l’artesania alimentària a l'efecte de preservar el patrimoni alimentari diferencial de Catalunya.
  • Fomentar que els consumidors estiguin informats del tipus de productes que consumeixen.
  • Disposar d’un sistema de gestió eficaç dels mitjans de forment de l’artesania alimentària.
  • Garantir que la regulació sobre l’artesania és coherent i contribueix a la seguretat jurídica en l’actuació dels artesans i empreses artesanes alimentàries.

 

Objectiu de la consulta

L’objectiu d’aquesta consulta es recullir les aportacions i opinions que es vulguin aportar i oferir la possibilitat de plantejar un debat obert a la ciutadania per tal de poder enriquir l’anàlisi de la necessitat d’aquesta norma, en què es vol modificar la normativa actual d’artesania alimentària a Catalunya enfocant-la en el foment de l’artesania, i no en la intervenció.

 

En aquest sentit el projecte de Decret vol definir el concepte d’artesania alimentària, persona artesana alimentària i empresa artesana alimentària, i regular un sistema d’acreditació voluntari de l’artesania alimentària per a les persones físiques, empreses alimentàries i els seus productes. Debat obert

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisi de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, plantegem les següents preguntes per organitzar aquest debat, sense perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta:

  • Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  • Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d’adreçar-vos prèviament en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d’usuari.


Enllaços addicionals

Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Setembre de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-145

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/artesania-alimentaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/artesania-alimentaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.