Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta-Protecció persones que alertin infraccions administratives

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 1 de 2
Introducció 01/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa pretén regular el règim legal que reguli de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (personesalertadores) i que es produeixin tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Garantir una adequada i integral protecció de persones que denuncienirregularitats a Catalunya

Garantir l’eficàcia i l’eficiència del sistema de protecció

Avançar en el bon govern i en la lluita contra la corrupció

Assegurar que la denúncia del frau i la corrupció no puguiimplicar cap renúnciaal benestar personal, cap represàlia o assetjament que pugui posar en riscl’àmbit professional o personal de la persona denunciant ni dellesque estroben en el seu cercle més proper.

Introduir les reformes organitzatives necessàries per a l’aplicació de la novaregulació amb previsió de la existència dels canals anònims.

Establir instruments d’acompanyament a la persona alertadora en tot el procés.

Preveure mecanismes de control i sanció per l’incompliment dels deuresestablerts.

Impulsar un canvi cultural que reconegui el valor cívic de la denúncia.

Departament Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Novembre de 2023
Data de finalització 30 de Novembre de 2023
Referència: II-PART-2023-10-316

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/emm/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/emm/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>