Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya

Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya


El patrimoni natural és un actiu insubstituïble, un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el

progrés de la societat: és necessari tenir-ne més CONEIXEMENT i més ben organitzat per gestionar-lo millor, avaluar-ne l’estat de conservació i identificar tendències.


Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.1 Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del seu estat de conservació

El coneixement de les espècies i els hàbitats clau de Catalunya, la classificació i la distribució territorial, són elements d’informació bàsics per a la gestió del territori en particular, i dels espais naturals protegits en particular. Generar informació sobre biodiversitat i patrimoni natural és fonamental per a la presa de decisions en la planificació i la gestió del medi natural.

 

1.2 Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural

És necessari organitzar la informació disponible sobre el patrimoni natural, fer-la accessible i difondre-la entre

els diversos sectors de la societat (acadèmia, empreses, centres de recerca, entitats de conservació, població en general). La creació de l’Observatori del Patrimoni Natural, com a plataforma única de tractament igestió de dades sobre els components del patrimoni natural ha de ser una estructura capaç d’acollir la informació de les bases de dades existents (com el Banc de dades de biodiversitat, que acull informació de més de 25.000 espècies) però també de fontsd’informació actualment disperses, associades a procediments o a centres

diversos, com les associades a projectes de seguiment, a processos d’avaluació ambiental, o a programes de recerca científica.

  • Considereu que són pertinents?
  • Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

Propostes Veure tots (3)

La col·laboració público-privada ha de considerar que limita el vincle emocional individu-natura...
Veure tots (3)
Departament Territori i Sostenibilitat
Disposa de retorn No
Data de finalització 02 de Maig de 2017
Referència: II-PART-2017-04-71

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/estrategia-patrimoni-cultural/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/estrategia-patrimoni-cultural/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

3

Propostes