Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia sobre l'elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

#fertilitzaciosolurba Consulta prèvia sobre l'elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia sobre l'elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es proposa regular la gestió de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en l’àmbit de Catalunya, amb especial consideració a les zones vulnerables per nitrats procedents de l’activitat agrària. Aquesta normativa ha de contenir el programa d’actuació en zones vulnerables, previst a la Directiva Nitrats (Directiva 91/676/CEE), tot substituint el vigent Decret 136/2009.

El període de consulta serà del 5 de juliol al 13 de juliol, inclòs.

Objectius de la iniciativa

Reduir i prevenir la contaminació d’aigües causada pels nitrats d'origen agrari, mitjançant la regulació de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats i l'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya.

Objectius de la consulta

L’objectiu de la consulta prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte aquells punts que permetin una millor elaboració del reglament.

Els aspectes principals objecte de consulta i sobre els quals es pretén obtenir aportacions són els següents:

 1. En zones vulnerables, limitació de les dosis màximes de fertilitzants nitrogenats (minerals, dejeccions ramaderes, etc.) en funció de la productivitat dels cultius, i reduir el període permès d’aplicació de fertilitzants abans de la implantació del cultiu.
 2. En zones no vulnerables, establiment de períodes d’exclusió de fertilització.
 3. Reducció (respecte a la normativa actual) el termini màxim en què les dejeccions ramaderes s’han d’incorporar dins del sòl un cop s’hi han escampat.
 4. Limitació o prohibició de l’aplicació de purins amb vano (ventall).
 5. Implantació de la traçabilitat amb GPS dels transports de dejeccions, amb transmissió telemàtica a l’Administració, en temps real, d’aquests transports.
 6. Implantació en cisterna de la tecnologia necessària per conèixer la riquesa de nitrogen dels purins.
 7. Implantació del llibre de gestió (anotacions de fertilitants aplicats), respecte a la normativa actual, a un major percentatge d’explotacions i a zona no vulnerable.
 8. Establiment del sistema de detecció de fuites a les noves basses.
 9. Implantació d’un sistema de declaració anual, per mitjans electrònics, de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats realitzades als cultius.
 10. Restricció, respecte a la normativa actual, de les situacions en què es pot ampliar capacitat de bestiar de les granges en zones vulnerables, i limitació dels increments de bestiar en zona vulnerable d’alta densitat ramadera.
 11. Establiment de la obligació de disposar d’assessorament en fertilització en determinades explotacions agrícoles.

Per a més informació consulteu el document annex.

 

Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Juliol de 2017
Data de finalització 13 de Juliol de 2017
Referència: II-PART-2017-07-84

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/gestio-fertilitzacio-sol/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/gestio-fertilitzacio-sol/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.