Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

Fase 1 de 1
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu del decret és donar compliment al que estableix l’article 213 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxicssobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.


Aquest projecte anirà dirigit als infants i adolescents orfes que estiguin sota la guarda o tutela de la Generalitat de Catalunya i preveurà tot el procés d’integració de les pensions d’orfenesa en el patrimoni privat d’aquests menors d’edat tutelats per l’entitat pública.


Es sotmet a debat públic la obligatorietat de desenvolupar reglamentàriament el procés d’integració de la pensió d’orfenesa en el patrimoni privat dels menors d’edat tutelats per la Generalitat. 

Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data de finalització 29 de Novembre de 2017
Referència: II-PART-2018-05-125

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/integracio-pensio-orfenesa/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/integracio-pensio-orfenesa/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.