Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública Antonia Espinar Lesmes

Llei de muntanya

Fase 1 de 2
Introducció 01/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Atès que segueixen existint especificitats dels territoris de muntanya que generen problemàtiques socials i econòmiques no resoltes i que poden comprometre l’objectiu de l’equilibri territorial, es considera necessari redefinir els objectius estratègics, posar alguns accents nous orientadors de l’acció dels poders públics en els territoris de muntanya i establir nous objectius operatius i nous instruments que permetin desplegar les polítiques de muntanya dels propers anys.


.
En concret, es proposa:


·       Situar, com a pal de paler de les polítiques de muntanya, el desenvolupament d’empreses i projectes econòmics, amb la creació de polítiques d’atracció que garanteixin més llocs de treball, ocupació tot l'any i una diversificació de l’economia.


·       Posar l’accent en l’atracció de capital humà, tant o més que en la fixació de població de la població existent.


·       Posar l’accent en la gestió, la innovació i la qualitat en la prestació de serveis més que en el propi equipament.


·       Situar, en un nivell estratègic, la necessitat d’ajustar les polítiques públiques a les especificitats dels territoris, és a dir, de tractar de manera diferent el que són realitats diferents.


·       Posar l’accent, a l’hora de minimitzar els inconvenients d’una posició territorial perifèrica, en la digitalització i, especialment, en la innovació logística, laboral i social que l’ha d’acompanyar per garantir els seus beneficis potencials. L’arribada de la fibra òptica és condició necessària però en absolut suficient.


·       Afegir, com objectiu estratègic, la promoció d’una nova governança i l’enfortiment dels instruments de participació, representativitat, concertació i corresponsabilitat del conjunt d’actors del territori. Afrontar els reptes del territori requereix, també, d’una nova manera de treballar.


·       Posar l’accent en la innovació, incloses les solucions basades en la natura, davant la impossibilitat de gestionar, sota paradigmes d’altres temps, un territori tan extens i que proveeix de serveis ecosistèmics tan estratègics. En el segle XXI, produir natura pot ser un negoci i recuperar les funcions ecològiques perdudes perquè la natura actuï per ella mateixa pot ser l’alternativa més viable de gestió territorial en molts casos.


·       Afegir, com objectiu estratègic, l’adaptació als efectes del canvi climàtic i de la internacionalització i l’aprofitament de les oportunitats que obre la cooperació transfronterera.


En síntesi, es considera que les polítiques de muntanya haurien d’atraure capital humà, residents permanents i activitat econòmica tot l’any; haurien de posar en valor els recursos endògens en un marc de sostenibilitat i resiliència; i haurien de permetre ajustar les polítiques públiques i la seva governança a l'especificitat d’aquests territoris.·       

Departament Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Novembre de 2023
Data de finalització 30 de Novembre de 2023
Referència: II-PART-2023-10-323

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/lleimuntanya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/lleimuntanya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>