Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano

Procés participatiu per a l'elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Participa en l’elaboració del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana.

Els objectius del IV Pla són:

  1. Definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió del poble gitano.
  2. Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en diferents àmbits.
  3. Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.
  4. Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

 

El IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 s’estructura en 4 eixos principals: educació, treball, habitatge i salut. Per tal d’oferir una resposta més ajustada a les necessitats i propostes del poble gitano s’han realitzat sessions de debat a localitats amb una forta presencia d’aquesta: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa.

 

Participa deixant els teus comentaris en línia!

D’altra banda, s’obre aquest espai en línia per tal de rebre altres aportacions sobre mesures per dur a terme els objectius del pla.

·        Eix Educació.

·        Eix Treball.

·        Eix Habitatge.

·        Eix Salut.

 

Tots aquests objectius es volen dur a terme mitjançant:

  • El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del Poble Gitano;
  • La contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al Poble Gitano, per tal de respectar i millorar les línies d’acció política adreçades a la inclusió social del Poble Gitano;
  • La consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, així com altres experiències d’èxit que estan contribuint a la millora de la situació del Poble Gitano;
  • La implicació de la població gitana en tot el procés de elaboració del Pla, així com durant el procés de seguiment i avaluació d’aquest;
  • La col·laboració i diàleg permanent amb les autoritats nacionals, regionals i locals de Catalunya.

 

L’elaboració i implementació del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 compta amb la participació de la comunitat gitana a través del grup de renovació del Pla i del Consell Assessor del Poble Gitano, òrgan de representació oficial. La implementació efectiva del Pla també es du a terme per persones del poble gitano contractades per a l’equip tècnic del Pla Integral, el 50% del personal que du tasques d’implementació, monitorització i seguiment de les accions del Pla són de la comunitat gitana.

Un altre element destacable del Pla és fer arribar les seves accions i contingut al conjunt de la ciutadania gitana no associada, això es vehicula a través del Pativalé Manusa, un òrgan intern de la comunitat gitana format per persones d’aquesta comunitat reconegudes i respectades.

Propostes Veure tots (2)

Cal tenir en compte que no existeix un cens oficial d'habitants gitanos, de manera que les xifres...
En primer lloc volem deixar clar el nostre posicionament com a entitat respecte als problemes...
Veure tots (2)
Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Abril de 2017
Referència: II-PART-2017-03-67

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/pla-integral-poble-gitano/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/pla-integral-poble-gitano/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

1

Seguidores

2

Propostes