Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida dels immigrats i els retornats a Catalunya. Aquesta llei ha sigut objecte de desplegament reglamentari pel Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

En aquest marc legal, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promou, amb la col·laboració d’entitats públiques i privades, programes de formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, amb la finalitat d’afavorir el seu accés al mercat de treball, donar-los eines per assolir l’autonomia personal i promoure la seva integració en la dinàmica local.

Els principals col·lectius destinataris d’aquesta formació són:

En termes generals, s’inclourien els programes formatius adreçats a persones estrangeres amb expectatives d’assolir una regularització administrativa i una inserció sociolaboral estables.

D’entre aquests programes es destaca el Programa de Reincorporació al Treball (PRT) que se centra en tres mòduls formatius:

En aquest sentit, la formació en centres de treball en l’àmbit dels programes formatius, en tant que pràctiques no laborals, permet fer conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Atès que les pràctiques són l’element de connexió entre aquestes formacions i els sectors professionals, es fa necessària la regulació de la formació pràctica en centres de treball en el marc dels programes formatius de la SIMC per garantir-ne la qualitat i l’eficàcia, així com assegurar la col·laboració entre empreses, centre de formació i alumnat.  

És imprescindible donar a les pràctiques una finalitat exclusivament formativa. La disposició que es proposa conté elements configuradors de la relació centre de formació-alumne-empresa, elements que hauran de quedar expressats també en el conveni que formalitzi l'estada de formació pràctica de l'alumne en el centre de treball, i que fixi les responsabilitats de l'empresa i l'entitat formadora. 

En conseqüència, amb aquesta iniciativa és pretén incrementar el grau de certesa jurídica per a totes les parts implicades, garantint que les pràctiques que es desenvolupin no tenen, en cap cas, caràcter laboral.

 

 

Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data de finalització 07 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-08-94

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/regular-formacio-persones-estrangeres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/regular-formacio-persones-estrangeres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.