Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre que estableix el procediment d'autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats per a la pràctica de la immersió amb i sense mitjans artificials a la Reserva de les Illes Medes

Consulta pública prèvia

Fase 2 de 2
Retorn 13/03/2018 - 14/03/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre que estableix el procediment d'autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats per a la pràctica de la immersió amb i sense mitjans artificials a la Reserva de les Illes Medes 

Objectiu de la consulta

El Departament de Territori i Sostenibilitat obre a consulta pública prèvia la elaboració de l’Ordre per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats per a la pràctica de la immersió amb i sense mitjans artificials a la Reserva Natural Parcial Marina de les Illes Medes.

Aquest projecte d’Ordre dona resposta al mandat del Pla Rector d’ús i gestió de l’Àrea Protegida de les Illes Medes, aprovat per Decret 222/2008, d’11 de novembre i modificat pel Reial Decret 1005/2017, de 24 de novembre. En compliment d’aquest mandat, la regulació del referit procediment persegueix aconseguir que la gestió de les activitats d’immersió en l’àmbit de l’àrea protegida es dugui terme d’acord amb els principis de competència i alhora de gestió sostenible de l’espai, garantint que les activitats es duguin a terme de forma ambientalment compatible amb els valors que són objecte de protecció.

Amb la futura regulació es concretaran quins són els requeriments per obtenir els centres d’immersió les autoritzacions per a la gestió de les activitats d’immersió a l’àmbit d’aquest espai protegit i també els criteris que es seguiran per distribuir les llicències d’immersió entre els centres que hagin obtingut autorització.

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania i del sector respecte dels aspectes que contribueixin a una millor elaboració de l’Ordre.

 

Grups als quals s’adreça la consulta

Es considera important la participació de les entitats que realitzen activitats d’immersió i del conjunt de la ciutadania i entitats.

 

Debat obert

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, tot seguit s’ofereixen alguns elements per al debat:

- Quin son els aspectes a valorar en la autorització dels centres?

- Cal establir límits en el nombre d’empreses a autoritzar? Si és així, quin pot ésser el més adequat?

Podeu fer les vostres aportacions directament en aquesta plataforma o podeu enviar un correu a la bústia de la unitat promotora de la norma: parcs_naturals.tes@gencat.cat

Departament Territori i Sostenibilitat
Disposa de retorn No
Data d'inici 22 de Febrer de 2018
Data de finalització 14 de Març de 2018
Referència: II-PART-2018-05-120

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reservaillesmedes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reservaillesmedes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.