Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Reglament Serveis Funeraris

#serveisfuneraris Consulta pública prèvia PROVA

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2019 - 31/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la iniciativa que es proposa és reordenar i unificar el marc normatiu de les loteries de la Generalitat, en un text únic que reculli de manera clara i ben estructurada les diverses reglamentacions existents amb rang de decret, fet que suposa un pas més enllà de la línia endegada durant la darrera dècada a fi d’homogeneïtzar l’esmentat marc normatiu.

Objectiu de la consulta


Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa d’elaborar un nou reglament de les loteries de la Generalitat, amb l’objectiu primordial de racionalitzar l’actual marc jurídic d’aquestes loteries per tal d’evitar la dispersió normativa i així simplificar la seva sistemàtica, facilitant-ne la comprensió a la ciutadania.

Es vol avançar cap a una solució normativa més oberta i integradora que permeti que en el futur es vagin recollint progressivament les reglamentacions de totes i cadascuna de les loteries de la Generalitat, en el moment en què aquestes es vagin sotmetent a revisió i actualització, i així donar compliment a la finalitat principal d’integració del marc jurídic de les loteries en un text únic.

La iniciativa sobre la qual es consulta, suposa un canvi en la sistemàtica que tenen alguns Decrets, com el Decret 313/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Trio, que s’adaptaria així a la nova sistemàtica més moderna i àgil que s’ha incorporat, per exemple, en el Decret 89/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid.

Preguntes per a orientar les aportacions


Considereu que la normativa referent a les loteries de la Generalitat és accessible i prou entenedora?

Creieu que unificar tota la normativa referent a les loteries de la Generalitat en un únic Reglament facilitarà la seva comprensió? Si la resposta és negativa, com creieu que es podria millorar?

Considereu que una regulació més flexible de la xarxa comercial permetria la incorporació de nous agents i operadors?

Considereu que l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, com organisme gestor de les loteries de la Generalitat ha de disposar d’un marc normatiu més àgil i flexible?

Quina opinió li mereix l’actualització dels sostres màxim i mínim del preu dels bitllets de les loteries Loto Ràpid i Lotto express

Propostes Veure tots (1)

Considereu que una regulació més flexible de la xarxa comercial permetria la incorporació de nous...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadanía en general
Departament Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Febrer de 2019
Data de finalització 31 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-02-197

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/serveisfunerarisprova/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/serveisfunerarisprova/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

154

Seguidores

1

Propostes